Johannes Ulsund skal fra 1. januar jobbe med gjødselutstyr i NT Maskin og Traktor & Landbruk.

Johannes er utdannet sivilagronom i husdyrfag fra NMBU, tidligere Norges Landbrukshøgskole. Han var i periode fra 1991 lærer i husdyrfag ved Mære Landbruksskole. I 1998 overtok han familiegarden i Steinkjer, hvor melkeproduksjonen har vært i samdrift fra 2005 med en kvote på 500 tonn og 800 dekar dyrket mark. Johannes kommer fra stillingen som fagansvarlig for gjødsel i Hektner Maskin, hvor han også har vært selger siden 2013.

Gjødselguru

– Jeg har helt siden studiene vært interessert i gjødsel og hvordan næringsinnholdet i gjødsla kan utnyttes bedre. På 90-tallet ble mye av gjødsla dumpa. I dag utnyttes den maksimalt. Hvis vi tar bedre vare på husdyrgjødsla kan vi redusere bruken av handelsgjødsel. Nå ser vi en betydelig økt interesse for separering av gjødsla, og for egen del er mye av interessen hvordan næringsstoffene fordeler seg i de ulike fraksjonene ved separering, forteller Johannes engasjert.

8 år med SlurryKat

Johannes har siden 2013 spredt gjødsla med slepeslangeanlegg fra SlurryKat, og har redusert gjødselmengden fra 100 til 60 kg per dekar i sesongen ved å utnytte husdyrgjødsla best mulig. Slepeslangeanlegget deles av fire bruk.

– Vi hadde opprinnelig en 12 meter bom, men den ble for brei så vi byttet den i en 9 meter. Ellers er anlegget det samme. Årlig gjødselmengde er totalt 10 000m3. Vi valgte kvalitet og slanger fra Oroflex, og at disse fortsatt er i bruk viser at kvalitet lønner seg i lengden, fastslår gjødselspesialisten.

At han selv bruker utstyret han selger, gir naturlig nok store fordeler og trygghet for kundene.

Bekrefter gjødselsatsing

– Ansettelsen av Johannes bekrefter at NT Maskin og Traktor & Landbruk mener alvor med satsingen på gjødsel og SlurryKat. Johannes er kanskje den i Norge med mest kunnskap om slangespredning generelt og SlurryKat spesielt. På Agroteknikk opplevde vi en overveldende respons og interesse for SlurryKat slangespredningsutstyr  og Højgaards gjødselseparatorer. Vi ser derfor fram til å få en ressurs som Johannes i vårt team, sier daglig leder Knut Helliesen.

Selv om Johannes vil ha kontorsted hos NT Maskin på Røra, og skal ha hovedfokus på Trøndelag og Nord-Norge, skal han også jobbe for og med søsterbedriften Traktor & Landbruk som har lokasjoner på Jæren og i Vestfold.

NT Maskin og Traktor & Landbruk opplever stor interesse for gjødselseparatorer fra Højgaards.