Traktor & Landbruk og NT Maskin med SlurryKat

Traktor & Landbruk og NT Maskin har inngått avtale om import og salg av SlurryKat gjødselutstyr, tilhengere og øvrige produkter.

18 oktober, 2021

SlurryKat er kjent for god produktkvalitet og utstyr med stor kapasitet og driftssikkerhet. 

SlurryKat er verdens ledende produsent av stripespredere og slepeslangesystemer. Fabrikken i Nord Irland er i tillegg en stor produsent av gjødselvogner og tilhengere. Avtalen mellom Traktor & Landbruk / NT Maskin og SlurryKat innebærer en betydelig økt tilstedeværelse for SlurryKat i Norge.

3 forhandlerpunkt

Traktor & Landbruk har hovedsete på Voll på Jæren og salg og servicepunkt i Sandefjord, mens NT Maskin er lokalisert på Røra i Trøndelag. De tre lokasjonene er dermed svært strategisk plassert i forhold til den mest intensive husdyrproduksjon i Norge. Nå er arbeidet i gang med å bygge kompetanse og etablere delelagre.

Del av målrettet satsing

­Traktor & Landbruk og NT Maskin har et mål om å være ledende leverandører av utvalgte kvalitetsprodukter for landbruket.

– Avtalen med SlurryKat er resultat av en målrettet satsing om å bli en redskapsspesialist hvor vi i størst mulig grad selv er importør, slik tilfellet er med blant annet BvL og Højgaard. Vi er derfor svært godt fornøyde med at vår satsing på nye produkter gir resultater. Vårt mål er ikke å bli størst, men å være best innenfor våre primære produktområder. Vi har gjort stor suksess med BvL og McHale, og alt ligger til rette for at vi kan få samme suksess med SlurryKat, sier daglig leder Knut Helliesen i Traktor & Landbruk og NT Maskin.

Passer perfekt med BvL og McHale

– SlurryKat et perfekt supplement til BvL som vi selger over hele landet, og McHale som vi selger i Rogaland. Vi tilbyr allerede en komplett høstelinje for gras og utfôring på fôrbrettet. Med SlurryKat kan vi også tilby løsninger for en effektiv og miljøvennlig retur av gjødsla fra fjøset og tilbake til jordet, sier produkt og markedssjef Magnus Østby.

Starter med stripespredere

Traktor & Landbruk og NT Maskin vil starte med SlurryKat stripespredere og slepeslangesystemer, inkludert Doda pumper. Når alt er på plass kan Traktor & Landbruk og NT Maskin også tilby en komplett linje med gjødselvogner, rundballevogner og ulike typer tilhengere fra SlurryKat.

Det viktigste både for SlurryKat og oss, er fornøyde kunder. I samråd med SlurryKat har vi derfor valgt en trinnvis oppbygging av produktporteføljen.

SlurryKats eier, Garth Cairns (midten) flankert av Steinar Kolnes, Magnus Østby, Knut Helliesen og Thorleif Sunde i Traktor & Landbruk og NT Maskin.

Andre innlegg