Alle landbruksforetak kan søke tilskudd for å gjøre miljøtiltak på egen gård eller leiejord. Tilskuddet blir gitt til jordbruksforetak som tilfredsstiller vilkårene for regionale miljøtilskudd. Mer informasjon om regionale miljøprogram finner du på fylkesmannens nettsider.

Regionale tilskudd kan blant annet gis til miljøvennlig gjødselspredning som stripesredning og nedfelling. De regionale tilskuddene kan variere fra år til pr.

Mange fylker gir tilskudd for miljøvennlig gjødselspredning, og fra 2022 gis det også tilskudd til gjødselseparator. Nedenfor er en linker til fylkenes landbruksavdeling hvor eventuelle regionale tilskuddsordninger er beskrevet. Vi anbefaler imidlertid at du sjekker med din kommune.

Lenker til aktuelle sider:

Hva Traktor & Landbruk og NT Maskin kan levere:

Traktor & Landbruk og NT Maskin leverer både stripespredere, nedfellere og separatorer, utstyr som er omfattet av tilskuddsordningen. Ta kontakt med vårt salgsteam for mer informasjon.