Letnes Entreprenør er med og bygger ny E6 i Nordland. For å rense fjellskjæringene, bruker de vakuumvogn fra SlurryKat.