Seks års garanti var en viktig årsak til at Leif Anders Wold valgte BvL.
-Men jeg har ikke brukt den, sier bonden fra Meldal.