Få regionalt miljøtilskudd med stripespreder og slepeslange

av | 27.09.2023

Bruker du stripespreder og slepeslange, kan du få inntil 175 kr/dekar i tilskudd, avhengig av hvor du bor.

Regionale miljøtilskudd (RMP) er en tilskuddsordning som forvaltes av statsforvalteren. Fordi miljøutfordringene varierer rundt om i landet, er det opp til statsforvalteren i hvert fylke å avgjøre hva du kan søke støtte til, og hvor mye du kan få. I praksis fungerer det ved at Statsforvalteren utarbeider en regional tilskuddsforskrift med tilhørende årlig veiledere som publiseres på den aktuelle Statsforvalteren sin hjemmeside. Satsene er veiledende, og kan variere fra år til år.

Oversikt over de fylkesvise RMP-veilederne finner du her

For å redusere utslipp til luft ved gjødselspreeing, har alle fylkene avsatt tilskuddsmidler til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel. Det betyr at du kan søke om tilskudd ved bruk av nedlegger eller nedfeller, og ekstra tilskudd hvis du bruker slepeslange. 

20-155 kroner/dekar

I de fleste fylkene er tilskuddet for nedlegging 80 kr/dekar, hvor det er minst i Oslo og Viken med 20 kroner/dekar, og størst i Troms og Finnmark med 155 kroner/dekar. Bruker du slepeslange istedet for vogn, kan du få inntil 95 kroner ekstra per dekar. Noen fylker har en øvre tilskuddsgrense, enten i kroner eller i areal. Noen fylker har ingen øvre grense.

Mer støtte for nedfelling

I veilederne skilles det mellom nedlegging og nedfelling. Ifølge Statsforvalteren i Rogaland, er nedfelling I RMP blitt definert som «bruk av gjødselhandteringsutstyr som anten skyt gjødsla ned i jorda eller utstyr som lager skjære eller fresespor slik at gjødsla blir lagt i rader og innarbeidd i jorda», mens nedlegging er definert som «bruk av gjødselhandteringsutstyr som legg gjødsla i striper direkte på bakken».

I Trøndelag gis det 10 kroner ekstra per dekar ved nedfelling. I øvrige fylker er tilskuddssatsen lik. Det er imildertid grunn til å tro at flere fylker vil følge Trøndelag og differensiere mellom nedlegger og nedfeller. I flere europeiske land innføres det krav om nedfelling.

God gjødselagronomi

I tillegg til miljøgevinsten, vil bruk av stripespreder gir bedre utnyttelse av næringa i gjødsla. Bruk av stripespreder og slepeslange er derfor den beste agronomien når det gjelder gjødselspredning.

Traktor & Landbruk og NT Maskin er importør og forhandler av SlurryKat gjødselutstyr, og tilbyr stripespredere for både vogn og slepeslange, og som tradisjonell nedlegger eller med slepesko for nedfelling.

Snart ny sesong

Vår gjødselspesialist Johannes Ulsund har selv brukt slepeslange i mer enn 12 år, og har god praktisk erfaring når det gjelder prosjektering og bruk av slepeslangeanlegg. Tida går fort, så for å sikre deg nytt slepeslangeanlegg til 2024-sesongen, ta kontakt med Johannes eller andre i vårt salgsteam.