Tajfun produktprogram

Vinsjer

Vedmaskiner

Tømmervogner

Tømmerkraner

Klikk på bilder/tittel for å komme til Tajfuns produktsider. Du kan velge språk helt nederst på de respektive produktsidene.

Skog- og vedmaskiner for tøffe tak

Tajfun Planina d.o.o. ble grunnlagt i 1967, og tilbyr komplette og integrerte løsninger innen hogst- og vedproduksjon. Tajfun tilbyr sine produkter i mer enn 50 land. Hovedproduktene er vinsjer, vedmaskiner, tømmerkraner og tømmervogner.

Tajfun er utviklet for harde mellomeuropeiske tresorter, og tilbyr kanskje markedets mest solide vedmaskiner.

Hver maskin gjennomgår en komplett funksjonstest før leevring fra fabrikk, for å være sikre på at produktene oppfyller internasjonale kvalitets- og sikkerhetsstandarder.

Fabrikken har en moderne og avansert maskinpark som blant annet består av topp moderne CNC-maskinene, laserskjærere. Tajfun har som mål å skape kraftige, brukervennlige og sikre skogsmaskiner, og tilhørende informasjonssystemer for å legge til rette for et mest mulig effektivt arbeid i skogen.

Tajfun tilbyr komplette og konkurransedyktige løsninger for å imøtekomme behovene til profesjonelle kunder. Gjennom intensiv utvikling, har Tajfun mål om bli verdens ledende produsent av skogsvinsjer, vedmaskiner og tømmervogner.