Ørum

Ørum-Smeden har gjødselutstyr som sitt spesialfelt. I produktprogrammet finnes det blant annet gjødselmikser, gjødselpumper, gjødselvogner og buffertanker. Den danske redskapsprodusenten tilbyr også halmhenger, dyrehenger og roevasker.