Orbital høyhastighets rundballepakker

McHale Orbital er en høyhastighets rundballepakker som benytter den velprøvde vertikale pakkeringen, som brukes i McHale Fusion.

Ringen sørger for en unik kapasitet som gjør at Orbital kan holde unna for flere presser. Ringen har to forstrekkere leverer korrekt og jevn overlapp, også med bare én filmrull. Dermed oppnås optimal ensilering og fôrkvalitet uansett forhold.

Ved transport posisjoneres pakkeren rett bak traktoren, mens den på jordet posisjoneres off-set på høyre side. Ved at ballen lastes opp mellom hjulene, oppnås maksimal stabiltet.

Klikk på bilde for å åpne brosjyre

Modeller:

Orbital

Derfor bør du velge McHale Orbital:

Rask og skånsom opplasting

Når ballen løftes fra bakken, senkes den fremre bærerullen slik at løftehøyden for løftearmen, og dermed høyden som ballen må løftes, kan reduseres. Denne smarte konstruksjonen gjør at ballen forflyttes raskt og effektivt fra bakken til pakkebordet på en jevn måte, noe som er meget skånsomt for maskinen.

Korrekt overlapp uansett ballestørrelse

Med bruk av den patenterte tipprullen, er det mulig å pakke baller med diameter fra 1.1 til 1,45 meter. Tipprullens høyde justeres i forhold til ballestørrelsen slik at pakkeringen alltid legger plasten midt på ballen, uavhengig av ballediameter. Dette sikrer at riktig overlapping alltid oppnås.

Rask og sikker pakking

Den vertikale pakkeringen er utstyrt med to 750 mm forstrekkere, som bruker omtrent 25 sekunder å påføre seks lag med film ved bruk av begge forstrekkerene.

Filmbruddsensorer varsler operatøren ved filmbrudd eller hvis en eller begge forstrekkere går tom for film. Om en forstrekker går tom for film, justeres hastigheten på ringen og antall rotasjoner autoamatisk slik at rundballen uansett blir riktig pakket.

Filmautomatikk for alle forhold

På den siste roteringen av pakkesyklusen vil filmautomatikken fange strekkfilmen forsiktig, og samle filmen i ett punkt hvor den blir kuttet og holdt til neste ball.  Dette systemet gjør at Orbital kan oppnå en pålietlig og maksimal ytelse også under varme eller våte forhold.

Enkelt filmbytte

Filmrullene byttes på venstre side av maskinen. Etter at den første forstrekkeren er forsynt med ny film, kan operatøren trykke på en bryter. Forstrekkerringen vil da rotere en halv omdreining slik at den andre forstrekkeren automatisk settes i lasteposisjon. Ved at både filmskifte og lagring av filmruller er på maskinens venstre siden, kan skifte av filmrull skje med minimal forflyting.

Helautomatisk betjening

McHale Orbital er en helautomatisk rundballepakker. Expert Plus styreboksen, gir klare symboler på maskinens bevegelser i det store grafi ske displayet. Fra styreboksen kan operatøren justere antall lag med film, ballediameter og manuell eller automatisk balle tipp. Styreboksen har også en rekke telleverk for ulike jobber, og er tilkoblet filmbruddsensorer.

Skånsom avlasting

Når ballen skal tippes av, senkes den bakerste barerullen slik at ballen ruller forsiktig av pakkeren og med minimal avstand til bakken.

Som tilleggsutstyr levers ballevender som roterer ballen 90 grader slik at den plasseres på enden. Dette er gunstig ved bakking på stiv stubb og hvor ballene skal lagres stående.

Orbital

  • Lengde: 4,35 m
  • Bredde: 2,74 m
  • Høyde: 3,0 m
  • Egenvekt: 1850 kg
  • Hastighet forstrekker: 40 rpm
  • Filmmagasin: 4 ruller på draget
  • Styresystem: Expert Plus
  • Hjuldimensjon: 380/55R-17
  • Effektbehov: 37 kW/50 hk