Produkt

Lilleseth Kjetting

Lilleseth Kjetting AS startet med produksjon av traktorkjettinger på Skarnes på 50-tallet, og er i dag en av Norges største grossister på kjettinger til landbruk, skogbruk, anlegg og transport. 

Selskapet tilbyr i dag også blant annet vegskraper, dumperhenger, frontlasterredskap, traktorredskap og tilbehør samt vedmaskiner.