Produkt

HMR Voss

HMR Voss har lange tradisjoner med å konstruere og produsere innretninger for ulike industrikunder. 

I landbruket er HMR Voss viden kjent for HMV hurtigkobling og Vossakasso. Bedriften produserer også avlesserelevatorer for lessevogn og rundballeriver. Hvis du trenger en kabelkran, kan HMR Voss også levere det.