Produkt

Dal-Bo

Dal-Bo ble grunnlagt i 1948 og er i dag en av Europas største leverandører av åkertromler, som tilbys i bredder fra 4,5 til hele 24,30 meter.
I tillegg byr den danske redskapsprodusenten på grastromler, knivtromler og et vidt speker med jordarbeidingsredskap som harver, grubbere og kultivatorer.