Systemteknologi

iBvL V-DAIRY Feeder TMR-system hjelper bønder til å holde kontroll på fôrkostandene tilknyttet melk- og kjøttproduksjon, og kan raskt avdekke potensialer for besparelser. Enten de trenger å administrere fôringsplaner, detaljerte fôringsrapporter eller laste- og fôringstider. Bonden kan bruke systemet til å umiddelbart hente alle relevante rapporter som trengs for å planlegge og administrere driften på sin gård. Rapportene gir en nøyaktig og omfattende dokumentasjon.

BvL feed management system V-DAIRY Feeder gjør det mulig å administrere fôring fra hvor som helst i verden. Dette er takket være systemets evne til å overføre dataene til fullfôrmikserens styresystem slik at mengden fôrmidler som skal blandes oppdateres automatisk og i sanntid via internett. Dataene er klare for tilgang umiddelbart etter at bøndene logger seg på systemets webkonto.

 Fôring – en nøkkelkomponent i besetningsstyringen

Husdyra er bondens mest verdifulle eiendel, da de er kjernen i det daglige arbeid. Desto større grunn til å håndtere besetningen med størst mulig effektivitet. Besetningsledelse består hovedsakelig av å holde, ta vare på og fôre dyra i forskjellige grader gjennom livsløpet. Spesielle applikasjoner for PC-flokkstyring hjelper bonden med planlegging, dokumentasjon og styring av alle aktiviteter på gården.

Besetningsprogrammer gir hjelp

Programmene kommer virkelig til sin rett når de brukes i store besetninger. Dette er fordi de gir bonden oversikt over ulike områder i driften, og dermed gir bonden et verktøy til å øke produktiviteten. Dataene, enten de er oppbevart i tabeller, diagrammer eller rapporter, viser områder i driften og besetningsstyringen som har rom for forbedring.

Disse områdene kan omfatte dyrehelse, tilberedning av fôrrasjon eller inseminering av individuelle dyr. Ideelt sett vil programmene føre til forbedringer i flokkens helse og ytelse. Hos melkeprodusenter kan besetningsprogrammer øke melkeproduksjonen, samtidig som det gir fordeler for kyrnes helse.

Grensesnitt med V-DAIRY Feeder TMR

Vårt mobile feed management system V-DAIRY Feeder TMR har utviklet seg til en løsning som kan kobles opp til en rekke etablerte besetningsprogrammer som er på det internasjonale markedet. Denne integrasjonen har gjort BvLs V-DAIRY Feeder til et enda mer effektivt verktøy for dokumentasjon og evaluering av operative data.

Selv om systemet gir åpenbare fordeler for bondens daglige rutine, viser systemet seg også gunstig for kontroll- og planleggingsoppgaver bonden trenger å utføre i fjøset og på gården. Dessuten kan bonden bruke og kombinere dataene fra alle systemer for bedre å kommunisere med eksempelvis veterinærer, fôrkonsulenter eller inseminører. Deling av data med tredjepart en praktisk måte å optimalisere forholdene i besetningen på, trinn for trinn. Det gir fordeler for dyra, og vil også kunne gi en redusert arbeidsmengde for bonden.

Alle fôringsparameterne med ett blikk

V-DAIRY Feeder TMR-systemet / fôrstyring er bare én hjørnestein i den generelle besetningsstyringen, men av enorm betydning. BvLs veie- og fôrhåndteringssystem gjør det mulig for bonden å holde full kontroll over fôringsdataene på gården og besetningen, og å bestemme viktige parametere som inntekt over fôrkostnad (IOFC) eller fôrkonverteringseffektivitet (FCE) for individuelle grupper av dyr.

Det gir bonden en enklere og mer effektiv måte å administrere dyregruppene og deres rasjoner på, og kan til og med håndtere daglige oppdateringer. Rapportene som vises på den tilknyttede nettbaserte portalen er spesielt nyttige, da de gjør dokumentasjon og evaluering av hver fôring til en lek og ordner relevante data på en måte som er mye lettere å forstå. Dette er nettopp kvalitetene som gjør V-DAIRY Feeder TMR til et brukervennlig, men allikevel eksepsjonelt praktisk verktøy for den daglige driften på gården og bestningsledelse generelt.

V-Dairy feeder TMR

Enklere arbeid, økt fôringseffektivitet og lavere fôrkostnader. Med BvLs fôringsstyresystem bestående av mobil V-DAIRY Feeder TMR-systemer dette ikke noe problem. Nøyaktig fôrhåndtering og et intelligent veiesystem gjør systemet til et nyttig verktøy i den daglige driften. Og du som bonde kan motta fôringsdataene på et øyeblikk og raskt finne nøkkeltall.

 • mobilt fôringstyringssystem
 • tilgang til fôringsdata vi skyløsninger
 • tilgjengelig som app (Google Play eller Apples App Store)
 • automatisk datasynkronisering i sanntid
 • mulighet for forskjellige fôringsrapporter
 • enkel kontroll og installasjon (Plug & Play)

V-Connect Mixer kontroll

BvL V-Connect Mixer Control gir deg nyttig støtte i det daglige fôringsarbeidet.

Med V-Connect Mixer Control kan du se og kontrollere blandetider,  totalt antall omdreininger på sneglen og sneglens turtall. Systemet inkluderer også timeteller. Disse dataene gjør det lettere for deg som bonde å alltid produsere like fôrblandinger, og du kan lettere forstå hvilke faktorer som påvirker blandingsprosessene.

 • visning av sneglens turtall
 • visning av blandetider
 • visning av driftstimer
 • kan installeres som tilbehør for elektromagnetisk drift av fullf^ormikseren
 • gjør det lettere å forstå blandingsprosessene