Traktor & Landbruk og NT Maskin har sammen med danske Højgaard utviklet en modulær plug & play gjødselseparator. Våren 2022 ble den første separatoren tatt i bruk for test. Denne er blant annet utstyrt med lasteelevator og fast mothold i separatoren. 

På Agrovisjon i Stavanger, november 2022, en noe enklere separator vist, og siden testet. Denne har en mer kompakt ramme. Den har ikke elevator, men det ettermonteres. Den har også elektrisk justering av motholdet i selve separatoren. 

I denne videoen forklarer Tonny Højgaard hvordan separatoren er oppbygget og virker. Videoen viser begge separatorene i drift på ulike gardsbruk og ved separering av både kumøkk og grisemøkk.