Modifisert gjødselseparator ute på test

Det var stor interesse for Højgaards mobile "Plug & Play" gjødselseparator på Agrovisjon. Nå er vi igang med nye tester.

21 november, 2022

Med BvL fullfôrvogn kan det produseres en homogen fôrrasjon til dyra, og det blir vanskeligere for dyra i å sortere forrasjonen. Etter å ha investert i BvL fullfôrvogn, gir kunder over hele landet tilbakemelding om økt tilvekst og økt melkeproduksjon.

Traktor & Landbruk og NT Maskin har vært importør av BvL fullfôrvogner siden 2009. Allerede i 2011 introduserte vi 6-års Norsk BvL garanti. Det bekrefter at BvL er et produkt vi har stor tro på. At vi har kunder over hele landet, fra Agder i sør til Finnmark i nord, viser at bønder over hele landet har tillitt til BvL som produsent og Traktor & Landbruk og NT Maskin som leverandører.

Mer enn bare stål

Hos Traktor & Landbruk og NT Maskin kjøper du ikke bare en vogn. BvL blandevogner har i mange år vært et av våre hovedprodukter, og vårt salgsteam har opparbeidet seg en unik kompetanse og erfaring om fullfôrvogner. Det gjør at våre spesialister skal være 100 % sikre på at du investerer i den riktige vogna for din drift.

3000 varianter

BvLs mål er å alltid tilby fullfôrvogner som er perfekt tilpasset den enkelte kunde. Derfor skreddersys hver enkelt vogn. BvLs skreddersøm er nesten ubegrenset når du inkluderer det omfattende utvalget av distribusjonstilbehør, enten det er mekaniske eller hydrauliske fôrrenner, eller hydraulisk drevet elevator som gjør det mulig å regulere utfôringshøyden. Per i dag har BvL hele 78 basismodeller, som med ulike konfigurasjon og utstyr gir nesten 3000 varianter.

BvL har et stort utvalg av tilleggsutstyr, som reduksjonsgirkasser, forskjellige drivaksler, ulike drag, halmblåser, kamerasystemer og veiesystemer. Hvis du mot formodning vil ha noe som ikke står i prislista, er sjansen stor for at fabrikken i Tyskland kan by på litt ekstra skreddersøm.

Norske bønder har bidratt

Traktor & Landbruk og NT Maskin har hele tiden hatt en nær dialog med fabrikken i Tyskland. Tilbakemeldinger fra norske kunder har medført endringer som gjør at BvL fullfôrvogner er spesielt godt tilpasset norske forhold, eksempelvis frosne rundballer med liten tørrstoffprosent.

Optimal volumutnyttelse

BvL V-MIX fullfôrvogner kjennetegnes av et kompakt design, uansett bredde, antall snegler og lastesystem. BvLs fullfôrvogner er konstruert for å blande store mengder fôr, og takket være blandekarenes unike form sikres en optimal volumutnyttelse og mulighet til å distribuere fôr på de trangeste plassene. Med smal vogn og hjørneluker bak, kan du fôre på fôrbrett på snaue to meter.

BvL tilbyr blandevogner med volum fra 3,5 m³ til 46 m³. Avhengig av volum tilbys vognene med én, to eller tre snegler, og med én, to eller tre akslinger. Antall fôrluker og plasseringen av disse er også kundens valg. Alt for å vogna skal fungere best mulig på din gard.

Homogen blanding og rask utfôring

Asymmetrisk plassering av blandekjegler og fôrluker, og det patenterte utmatingssystemet EDS (Exact Dosing System) sørger for rask og ensartet utfôring. Blandesneglene er nøye tilpasset blandekarets bredd og høyde, og sørger for at fôret løftes opp i senter av sneglen for deretter å falle ned mot bunnen av karet i sneglens periferi. På vogner med to eller tre snegler, er det montert assymteriske blandesnegler mellom sneglene på siden av karet for å gi en optimal materialstrøm i hele blandekaret. Sidelukene har en bredde på hele 110 cm, og ekstra skrapeskinne på sneglene bidrar til en jevn strøm av fôr ut av vogna. Sneglene kan utstyres med fangmagnet, kantkniv og fiberkniv.  

Hvis du vil vite om fordelene med fullfôr, og BvL spesielt, så ta kontakt med våre BvL spesialister:

  • Knut Helliesen, tlf. 95 97 74 90 (Hele landet)
  • Hans Egil Forr, tlf. 92 09 71 10 (Midt-Norge og Nord-Norge)
  • Kristian Hatteland, 99 10 30 50 (Sør-vest Morge)

Andre innlegg