Kristian Hatteland er tilbake i Traktor & Landbruk

Kristian Hatteland er tilbake som selger hos Traktor & Landbruk, som satser langsiktig.

24 mars, 2022

Etter 9 år som selger i Traktor & Landbruk, takket Kristian Hatteland ja til jobb i anleggsbransjen. Etter en periode med anleggsmaskiner er han nå tilbake i landbruksmaskinenens verden hos Traktor & Landbruk og NT Maskin.

McHale-spesialist

– Vi er glade for at Kristian er tilbake i Traktor & Landbruk. Han har et stort nettverk i Rogaland og har spesielt stor kunnskap om McHale og BvL. Med vår nye satsing på SlurryKat gjødselutstyr har vi behov for å styrke salgsteamet vårt, så dette blir bra, fastslår daglig leder Knut Helliesen.

Kristian skal først og fremst serve Rogaland og Agder. Med 100 % selger lokalisert på Jæren, kan Knut gjøre mer av det han liker best, å reise land og strand for å oppsøke og besøke kunder. Han får også mer tid til å bistå salgsteamet i Traktor & Landbruk og NT Maskin som nå teller totalt 6 mann i Rogaland, Vestfold, Østfold og Trøndelag.

Langsiktig optimisme

Tre nye selgere siden nyttår, Kristian Hatteland, Asbjørn Melby og Johannes Ulsund, viser at Traktor & Landbruk og NT Maskin satser og tenker langsiktig i en urolig tid hvor verden står foran en internasjonal matkrise.

– Selv om norske myndigheter sitter skremmende stille i båten, forventer vi at de snart våkner og gir bøndene nødvendig ryggdekning for å kunne produsere mer mat enn noen sinne, slik tilfellet er i blant annet Tyskland og Irland, sier produkt- og markedssjef Magnus Østby.

I Tyskland har myndighetene bedt bøndene om å dyrke opp brakkarealer og kantsoner for å dyrke korn, arealer som er større enn Norges samlede dyrkaareal. Med den ekstreme prisøkningen landbruket opplever nå, er maksimal utnyttelse av innsatsmidlene viktigere enn noensinne.

– Vårt nye satsingsområde, SlurryKat gjødselutstyr, omfatter stripespredere som tar mer vare på næringsinnholdet i gjødsla enn tradisjonell breispreiing, samtidig som gjødsla spres mer miljøvennlig. Fullfôrvognene fra BvL som vi har solgt i mange år, bidrar til mindre fôrsvinn og økt fôropptak hos dyra. En kombinasjon av strengere miljøkrav, økte priser på innsatsmidlene gjør at vi forventer økt salg av både BvL og spesielt SlurryKat. Det krever mer av oss som leverandør, og derfor styrker vi oss med flere folk, sier Magnus.

Andre innlegg