Gjødselrundballer

av | 03.02.2023

Ja, du kan presse gjødsel i rundballer! Højgaard separator og Orkel Compactor gir rundballene nytt innhold.

Hvis du har begrenset spredeareal, kan du i noen tilfeller øke mengden gjødsel per dekar hvis du reduserer fosformengden i gjødsla du sprer ut, forutsatt at du dokumenterer mengden utskilt fosfor og at dette brukes på annet sted.

I praksis kan dette gjøres ved å separere gjødsla, og ta gjødselprøver av useparert og separert gjødsel. Fosforet følger fiberdelen som da må utnyttes utenfor spredearealet hvor det er nødvendig å begrense fosformengden. Eksempelvis kan fiberdelen brukes på beite, kornarealer eller kompostering.

Men hvordan transporterer du fiberdelen? Er det mulig å presse den i rundballer for enklere transport?

Svaret er ja, viser forsøk gjennomført hos Tor Martin Stople i Vats. Tor Martin har Orkel Dens-X compactor, og var nysgjerrig på om den også kunne presse gjødsel. Tor Martin organiserte derfor test sammen med Traktor & Landbruk/NT Maskin, Højgaard og Orkel Direct. Testen ble gjort på kumøkk og grisemøkk. Kumøkka var separert noen dager før, og var lagret ute under plast. Grisemøkka ble separert samme dag.

Orkel Compactor har presset det meste, men dette var første gang den er brukt på gjødsel, og med meget godt resultat. Tørrsoffprosenten ble anslått til ca. 35% og snittvekten på ballene var på godt over 1000 kg. Det gir en volumvekt på ca, 800 kg/m³. Ved at fiberen kan presses, forenkles dermed logistikken og fiberen blir kanskje lettere omsettelig.

Bildegalleri: