BvL med oppgradert halmspreder/beddingmaskin

BvL V-Comfort halmspreder/beddingmaskin for distribusjon av strø er tilgjengelig i en ny versjon som byr på større strøvolum, mer effektiv drift og en mer robust konstruksjon for daglig bruk.

13 april, 2022

Strøunderlaget i fjøset er svært viktig for besetningens trivsel og helse, og er en integrert del av det daglige arbeidet på gården. BvL kommer nå med en oppgradert versjon av sin V-COMFORT halmspreder, også omtalt som beddingmaskin. Den nye versjonen har større kapasitet, med henholdsvis 2,3 og 3,0 kubikkmeter. Dette imøtekommer kravene og arbeidsforholdene på større gårder.

I tillegg til økt kapasitet er drivenheten for doseringsvalsene modifisert. En hydraulisk motor driver hver av de to sammenkoblede valsene ved hjelp av et spesielt kjededriftssystem, BvL Power Chain. Dette sørger for en jevn fordeling av dreiemoment til begge mateskruevalsene.

Resultatet er ikke bare mer kraft, men også redusert slitasje. Driften av transportbåndet er utstyrt med en elastisk kopling, og mateskruemotorene er montert på elastiske lagerelementer. I tillegg er bredden på transportbåndet økt til 400 mm, slik at maskinen får høyere materialgjennomstrømning.

Økt materialtykkelsen gir en svært robust maskin med lite vedlikehold for daglig bruk.

Modellene i V-COMFORT-serien er ideelle for distribusjon av strø både i forhøyde båser og båser med tykt lag med strø. Maskinen kan monteres i frontlaster på traktor, hjullaster eller minilaster. Maskinene er egnet for ulike typer strø, eksempelvis kalk-halmblanding, separert gjødsel, løs halm eller sagflis.

Valgfritt utstyr muliggjør optimalisering av distribusjonen for det aktuelle strøet. I tillegg kan kunden velge mellom mekanisk eller elektrisk regulering av doseringsvalsens hastighet.

Andre innlegg

Det finnes en BvL for alle!

Det finnes en BvL for alle!

BvL V-Mix fullfôrvogner byr på kvalitet for folk og fe. En unik skreddersøm sørger for at det finnes en V-Mix for alle! Se video av et knippe ulike vogner i bruk.