Nærland Maskinstasjon på Nærbø har tre McHale Fusion 3 Plus i maskinparken. Se de tre i arbeid, side om side.